606 24 24 / 0545 473 15 15

Raporlama Süreci Danışmanlığı

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA
Tüm gelişim alanlarındaki özellikleri (bedensel,zihinsel,görme,işitme v.b.) ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri (okuma-yazma,matematik,genel kültür v.b.) ile eğitim ihtiyaçları belirlenen öğrencinin ek bir eğitime ihtiyaç duyup duymadığı ve hangi ortamda eğitim görmesinin uygun olacağına ilişkin karar verme sürecidir.

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA NEREDE YAPILIR ?
Eğitsel değerlendirme ve tanılama RAM’da oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından, çeşitli testler ve bireyin özelliklerine uygun diğer ölçme araçlarıyla yapılır. Tanılamada çocuğun (varsa) tıbbî değerlendirme raporu , zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişim öyküsü, tüm gelişim alanlarındaki özellikleri, akademik alanlardaki eğitim performansı, ihtiyaçları, eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi ve eğitsel değerlendirme istek formu ya da bireysel gelişim raporu dikkate alınır.

SAĞLIK RAPORU SÜRECİ DANIŞMANLIĞI

Eğitsel tanılamadan sonra öğrencilerimizin Rehabilitasyon Merkezlerinin verdiği ücretsiz destek eğitimlerinden yararlanabilmeleri için Ailelerin Çocukları için Hastanelerin Sağlık Kurullarından sağlık raporu çıkarmaları gerekmektedir.

Bu işlemler sırasında da kurumumuz ücretsiz olarak ailelerimizin yanında yer almaktadır.