606 24 24 / 0545 473 15 15

Ücretsiz Destek Eğitimi

Sağlık kurulu raporuyla özel gereksinimi olduğu tespit edilen ve özel eğitim değerlendirme kurulu kararı ile destek eğitim programlarından yararlanması uygun görülen bireylere verilen eğitimdir.

Tüm bu koşulların gerçekleştiği durumlarda birey istediği bir özel eğitim kurumundan (özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi) ücretsiz destek eğitimi alır. Bu destek eğitim Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından bireysel olarak da önerilebilir bireysel ve grup olarak da önerilebilir. Bireysel destek eğitim alan bir birey bu kurumlardan ayda 8 saat destek eğitim alır. Bireysel ve Grup eğitimini alan bireyler ise ayda toplam 12 saat eğitim alırlar.